Bekämpning av skadedjur och ohyra

Skadedjur i hemmet, skadedjur på företag och i våra offentliga miljöer blir alltid ett snabbt växande problem om man inte i tid går in med skadedjursbekämpning och skadedjurssanering. I Sverige har nyare skadedjursarter, som vägglöss och kackerlackor, blivit allt vanligare under senare år. Vägglössen och kackerlackorna konkurrerar om skadedjurs-uppmärksamheten, men tyvärr inte om utrymmet, med våra traditionella skadedjur som råttor, myror, getingar, svartmyror, loppor, mjölbaggar och annan ohyra. Här nedan hittar du information om de vanligaste skadedjuren som våra kunder oftast söker om hjälp mot. Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp med skadedjurssanering. Vi utför vår skadedjurssanering och skadedjursbekämpning både för företag och privatpersoner.